28 February, 2024

Energia tootmiseks kasutatav kütus-2023

Energia tootmiseks kasutatav kütus-2023

Energia tootmine, MWh/a

Kütuse liik

Kütuse nimetus

biomasskütuse geograafilise päritolu

KN kood

KN nimetus

Kütuse kogus aastas

Elekter

Soojus ja aur 

Kogus

Ühik

Kokku

Omatarve

Müük

Kokku

Omatarve

Müük

Tahke kütus

Puiduhake

Eesti

440139

puiduhake ja puidujäätmed

56,242

tonni

18,073

18,073

0

120,368

120,368

0

Vedelkütus

Raske kütteõli

n.a.

27101962

raske kütteõli

125.8

tonni

0

0

0

1,137

1,137

0

Vedelkütus

Must leelis

Eesti

27109900

mustleelis

83,390

tonni

2,173

2,173

0

97,473

97,473

0

Gaaskütus

Maagaas (välja arvatud vedelal kujul)

n.a.

27112101

maagaas (välja arvatud vedelal kujul)

10.730

TJ

0

0

0

2,389

2,389

0